Tỷ giá - Lãi suất

The amount of money Interest rate (month)
  1 mth 6 mth 12 mth 36 mth
‹ 100 mil 5.3 6.6 6.9 7.2
100 mil -› 500 mil 5.5 6.7 6.9 7.3
500 mil -› 5 bil 5.5 6.7 7.0 7.4
5 bil -› 10 bil 5.5 6.9 7.1 7.5
≥ 10 bil 5.5 6.9 7.1 7.5
[ + Detail ]
Ngày đăng: 21/07/2018 - 09:10
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 22,980
23,000
23,100
EUR 26,546
26,730
27,327
GBP 29,812
30,042
30,530
JPY 203.04
204.52
209.23
AUD 16,750
16,866
17,358
SGD 16,614
16,648
17,185