Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 36 th
‹ 100 tr 5.0 6.4 6.7 7.2
100 tr -› 500 tr 5.2 6.5 6.7 7.3
500 tr -› 5 tỉ 5.2 6.5 6.8 7.4
5 tỉ -› 10 tỉ 5.3 6.7 6.9 7.5
≥ 10 tỷ 5.3 6.7 6.9 7.5
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 22/11/2017 - 08:45
Số bản tin: 1
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 22,660
22,680
22,760
EUR 26,242
26,423
26,906
GBP 29,575
29,803
30,384
JPY 199.06
200.51
204.19
AUD 16,896
17,013
17,401
SGD 16,565
16,599
16,938