Trao thưởng chương trình Gửi tiền trúng vàng, Giàu sang Thịnh Vượng