Kết quả tài chính và hoạt động kinh doanh

VPBank phát hành Báo cáo thường niên năm 2016 với tên gọi “Trái  ngọt  từ  Chuyển  đổi  -  Fruits  of  Transformation”, lưu giữ những thành tựu ở năm cận cuối của lộ trình đầy thử thách:  Đưa  VPBank  trở  thành  1  trong  5  ngân  hàng TMCP hàng đầu Việt Nam vào năm 2017

Trang