Thông báo vv Niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên

Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu VPBank. Chi tiết