VPB - Giá vàng

E.g., 2020-06-27
Ngày đăng: 27/05/2020 - 09:15
No: 1
Giá mua (VNĐ/phân)
Giá bán (VNĐ/phân)
Vàng SJC 9,999 (10 chỉ) 484,000
488,000
Vàng SJC 9,999 (1,2,5 chỉ) 484,000
488,000
Chat với VPBank