VPB - Giá vàng

E.g., 2020-01-21
Ngày đăng: 21/01/2020 - 15:47
No: 2
Giá mua (VNĐ/phân)
Giá bán (VNĐ/phân)
Vàng SJC 9,999 (10 chỉ) 436,000
440,000
Vàng SJC 9,999 (1,2,5 chỉ) 436,000
440,000
Chat với VPBank