VPB - Giá vàng

E.g., 2019-12-14
Ngày đăng: 14/12/2019 - 15:28
Số bản tin: 2
Giá mua (VNĐ/phân)
Giá bán (VNĐ/phân)
Vàng SJC 9,999 (10 chỉ) 412,000
415,000
Vàng SJC 9,999 (1,2,5 chỉ) 412,000
415,000
Chat với VPBank