VPB - Giá vàng

E.g., 2020-06-27
Ngày đăng: 26/05/2020 - 08:57
Số bản tin: 1
Giá mua (VNĐ/phân)
Giá bán (VNĐ/phân)
Vàng SJC 9,999 (10 chỉ) 485,200
489,200
Vàng SJC 9,999 (1,2,5 chỉ) 485,200
489,200
Chat với VPBank