VPB - Giá vàng

E.g., 2019-09-21
Ngày đăng: 21/09/2019 - 15:56
Số bản tin: 2
Giá mua (VNĐ/chỉ)
Giá bán (VNĐ/chỉ)
Vàng SJC 9,999 (10 chỉ) 418,000
422,000
Vàng SJC 9,999 (1,2,5 chỉ) 418,000
422,000
Chat với VPBank