VPB - Giá vàng

E.g., 2019-07-20
Ngày đăng: 20/07/2019 - 15:58
Số bản tin: 2
Giá mua (VNĐ/chỉ)
Giá bán (VNĐ/chỉ)
Vàng SJC 9,999 (10 chỉ) 394,000
397,000
Vàng SJC 9,999 (1,2,5 chỉ) 394,000
397,000
Chat với VPBank