VPB - Giá vàng

E.g., 2020-01-25
Ngày đăng: 22/01/2020 - 08:56
Số bản tin: 2
Giá mua (VNĐ/phân)
Giá bán (VNĐ/phân)
Vàng SJC 9,999 (10 chỉ) 432,500
436,500
Vàng SJC 9,999 (1,2,5 chỉ) 432,500
436,500
Chat với VPBank