VPB - Giá vàng

E.g., 2019-02-16
Ngày đăng: 16/02/2019 - 10:00
Số bản tin: 2
Giá mua (VNĐ/chỉ)
Giá bán (VNĐ/chỉ)
Vàng SJC 9,999 (10 chỉ) 3,650,000
3,690,000
Vàng SJC 9,999 (1,2,5 chỉ) 3,650,000
3,690,000
Chat với VPBank