VPB - Giá vàng

E.g., 2018-10-24
Ngày đăng: 23/10/2018 - 08:50
Số bản tin: 2
Giá mua (VNĐ/chỉ)
Giá bán (VNĐ/chỉ)
Vàng SJC 9,999 (10 chỉ) 3,640,000
3,670,000
Vàng SJC 9,999 (1,2,5 chỉ) 3,640,000
3,670,000