Điều kiện nhận ưu đãi: áp dụng cho 03 giao dịch đầu tiên trong các ngành hàng khách sạn, máy bay, ăn uống và quảng cáo trực tuyến. Chương trình không áp dụng cho tháng kích hoạt thẻ. Thời gian nhận ưu đãi : khoảng ngày 19 hàng tháng, sau tháng phát sinh giao dịch .

Điều kiện để được hoàn tiền là khách hàng có tổng giao dịch nước ngoài qua thẻ đạt tối thiểu 15 triệu đồng trong tháng hoàn tiền. Thời gian khuyến mại từ 15/4/2019 đến 15/07/2019, thời gian nhận ưu đãi : khoảng ngày 19 hàng tháng, sau tháng phát sinh giao dịch

VPBankSME phối hợp cùng MasterCard tổ chức chương trình tri ân với ưu đãi hoàn tiền trong lĩnh vực xăng dầu, ăn uống, khách sạn..

Đăng ký mở tài khoản Doanh nghiệp VPBANK trước ngày 10/07/2019, Doanh nghiệp sẽ nhận được gói ưu đãi các dịch vụ lên tới 6.000.000 VND

Trong tháng 4, VPBank SME gửi tới khách hàng 2 ưu đãi đặc biệt khi sử dụng thẻ tín dụng doanh nghiệp VPBiz, WE Card.

Trang

Chat với VPBank