Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 04/10/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102113

BIG C DI AN

TTTM BIG C DI AN, P. DONG HOA,TX DI AN

02743683979

20201002 11:17

31h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A0242057

CC NGUYEN NGOC VU

137 NGUYEN NGOC VU

02439288880

20201003 12:33

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 06/10/2020

3

A0242074

CONG AN QUAN CAU GIAY

62 NGUYEN VAN HUYEN

02462662577

20201002 23:10

59h

Máy đã hoạt động bình thường

4

A0242145

TOA NHA CT2A CO NHUE

PHUONG CO NHUE

02439288880

20201003 12:44

45h

Máy đã hoạt động bình thường

5

A1102122

CHO BA CHIEU CDM

40 DIEN HONG, PHUONG 1

02838210076

20201002 11:52

69h

Máy đã hoạt động bình thường

6

A1136002

VPBANK TAN BINH CDM

307_8E NGUYEN VAN TROI, PHUONG 1

02839970088

20201003 12:10

46h

Máy đã hoạt động bình thường

7

A1155019

CONG TY DEHUES CDM

KCN DAU GIAY, XA BAU HAM 2

02513948958

20201002 11:50

72h

Máy đã hoạt động bình thường

8

A1171004

VPBANK HA DONG CDM

TANG 1 CT1 LANG VK CHAU AU, KDT MO LAO

02439743861

20200925 14:32

360h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 10/10/2020

9

A0102005

TOA NHA COPAC

12 TON DAN, PHUONG 13

02838210076

20200925 10:48

600h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 20/10/2020


VPBank NEO