• 1. Thời gian áp dụng: Từ 02/08/2021 đến 26/09/2021
 • 2. Phạm vi áp dụng: Trên toàn hệ thống VPBank.
 • 3. Chương trình đặc biệt đi kèm trong tháng sinh nhật vàng VPBANK, khách hàng được nhận thêm ưu đãi hấp dẫn sau:
 • 4. Sản phẩm áp dụng:
  • Tài khoản thanh toán.
  • Dịch vụ Ngân hàng số VPBank NEO.
  • Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe.
  • Tiền gửi tại quầy, Tiền gửi online.
  • Thẻ tín dụng, Thẻ ghi nợ Quốc tế.
  • Sản phẩm vay có TSĐB (vay mua nhà, Vay sản xuất kinh doanh, vay tiêu dùng).
  • Trở thành Hội viên VPBank Prime.
  • Dịch vụ tư vấn đầu tư, Phát sinh hợp đồng Trái phiếu dịch vụ tư vấn đầu tư, Tham gia đầu tư chứng chỉ quỹ theo điều kiện chương trình.