STT Họ và tên Số điện thoại Mã số dự thưởng Giải thưởng
1 KHUAT THI YEN 032xxxx999 SN28xxxxxxxx3018 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
2 PHAN THI HONG 090xxxx656 SN28xxxxxxxx2952 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
3 VUONG THI NGOC ANH 098xxxx669 SN28xxxxxxxx8509 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
4 HUYNH NHU NGOC 037xxxx736 SN28xxxxxxxx776 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
5 LE THI THUY KIEU 038xxxx221 SN28xxxxxxxx823 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
6 NGUYEN HUNG CUONG 093xxxx628 SN28xxxxxxxx508 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
7 PHAM LAM HONG 090xxxx529 SN28xxxxxxxx806 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
8 TRAN THI HA TRANG 097xxxx989 SN28xxxxxxxx0670 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
9 TRAN THI THANH BINH 091xxxx665 SN28xxxxxxxx7559 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
10 DANG ANH QUOC 090xxxx045 SN28xxxxxxxx949 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
11 TRAN THI PHUONG THAO 033xxxx631 SN28xxxxxxxx3279 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
12 PHAM DAO HOA 035xxxx374 SN28xxxxxxxx2497 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
13 LE CONG NAM 089xxxx555 SN28xxxxxxxx101 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
14 TRAN DUC DUONG 098xxxx113 SN28xxxxxxxx5177 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
15 HOANG HUE TRANG 097xxxx672 SN28xxxxxxxx216 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
16 PHAM VAN TUAN 091xxxx417 SN28xxxxxxxx2944 Giải nhì - Robot hút bụi
17 NGUYEN THUY LINH 090xxxx339 SN28xxxxxxxx731 Giải nhì - Robot hút bụi
18 NGUYEN THI HONG 098xxxx236 SN28xxxxxxxx697 Giải nhì - Robot hút bụi
19 DO LUONG HUNG 098xxxx683 SN28xxxxxxxx6053 Giải nhì - Robot hút bụi
20 PHAM TRINH PHUONG THANH 098xxxx912 SN28xxxxxxxx5503 Giải nhì - Robot hút bụi
21 TRAN MINH LAI 098xxxx663 SN28xxxxxxxx7617 Giải nhì - Robot hút bụi
22 NGUYEN THI LIEN 034xxxx324 SN28xxxxxxxx8723 Giải nhì - Robot hút bụi
23 TRAN DINH AN 093xxxx991 SN28xxxxxxxx5066 Giải nhì - Robot hút bụi
24 VU THI NGOC LE 038xxxx709 SN28xxxxxxxx0014 Giải nhì - Robot hút bụi
25 PHAN BA HA 096xxxx408 SN28xxxxxxxx1460 Giải nhì - Robot hút bụi
26 NGUYEN MANH TUNG 039xxxx801 SN28xxxxxxxx241 Giải nhất - Ipad Pro
27 TRAN HOANG DINH 090xxxx796 SN28xxxxxxxx8637 Giải nhất - Ipad Pro
28 DINH NGOC TUAN 096xxxx553 SN28xxxxxxxx201 Giải đặc biệt - Hoa Thịnh Vượng bằng Vàng
STT Họ và tên Số điện thoại Mã số dự thưởng Giải thưởng
1 PHAM TRUONG GIANG 091xxxx040 SN28xxxxxxxx0839 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
2 VU THI THU HUONG 091xxxx906 SN28xxxxxxxx5599 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
3 NGUYEN THI HAI YEN 093xxxx087 SN28xxxxxxxx7360 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
4 LU OANH OANH 093xxxx217 SN28xxxxxxxx7871 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
5 LE THI THU HUYEN 097xxxx587 SN28xxxxxxxx134 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
6 LUU VAN CONG 097xxxx530 SN28xxxxxxxx9393 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
7 TRAN THI THU THUY 097xxxx287 SN28xxxxxxxx9717 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
8 NGO QUANG DINH 091xxxx526 SN28xxxxxxxx2526 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
9 DUONG TRAN THY DIEM 090xxxx062 SN28xxxxxxxx3909 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
10 LE DUY TIN 090xxxx736 SN28xxxxxxxx803 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
11 NGUYEN KIEU HUNG 098xxxx993 SN28xxxxxxxx2956 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
12 LIEU THANH TUNG 088xxxx888 SN28xxxxxxxx4258 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
13 DOAN HUY THUAN 096xxxx686 SN28xxxxxxxx1568 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
14 NGUYEN QUYNH DIEP 091xxxx065 SN28xxxxxxxx3862 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
15 NGUYEN THI BICH HANG 094xxxx688 SN28xxxxxxxx6016 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
16 HO TRONG QUANG 038xxxx688 SN28xxxxxxxx207 Giải nhì - Robot hút bụi
17 DO THI TRANG 098xxxx590 SN28xxxxxxxx4076 Giải nhì - Robot hút bụi
18 NGO QUY BUU 090xxxx007 SN28xxxxxxxx248 Giải nhì - Robot hút bụi
19 NGUYEN THANH THUY 098xxxx036 SN28xxxxxxxx019 Giải nhì - Robot hút bụi
20 NGUYEN THI OANH 035xxxx246 SN28xxxxxxxx408 Giải nhì - Robot hút bụi
21 LE DINH THANH 097xxxx066 SN28xxxxxxxx0522 Giải nhì - Robot hút bụi
22 TA THI HANG 039xxxx492 SN28xxxxxxxx3840 Giải nhì - Robot hút bụi
23 DAO HUU SINH 082xxxx567 SN28xxxxxxxx415 Giải nhì - Robot hút bụi
24 PHAM THI THANH HUONG 091xxxx678 SN28xxxxxxxx9122 Giải nhì - Robot hút bụi
25 VU THI HUYEN 096xxxx877 SN28xxxxxxxx6347 Giải nhì - Robot hút bụi
26 NGUYEN XUAN SON 091xxxx469 SN28xxxxxxxx4392 Giải nhất - Ipad Pro
27 LUU THI MINH THUY 090xxxx975 SN28xxxxxxxx3258 Giải nhất - Ipad Pro
28 QUACH DUC HUNG 090xxxx815 SN28xxxxxxxx4537 Giải đặc biệt - Hoa Thịnh Vượng bằng Vàng
STT Họ và tên Số điện thoại Mã số dự thưởng Giải thưởng
1 NGO THI HUONG 033xxxx758 SN28xxxxxxxxx309 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
2 NGUYEN THI NHAN 039xxxx737 SN28xxxxxxxxx35 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
3 PHAM THU HA 091xxxx696 SN28xxxxxxxxx590 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
4 NGUYEN THI THU HA 091xxxx269 SN28xxxxxxxxx334 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
5 Y TRO 077xxxx845 SN28xxxxxxxxx71 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
6 BUI PHU SINH 091xxxx488 SN28xxxxxxxxx284 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
7 TRINH THI NHUNG 090xxxx213 SN28xxxxxxxxx30 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
8 TA TUAN ANH 097xxxx173 SN28xxxxxxxxx87 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
9 VU THI MY HUYEN 096xxxx712 SN28xxxxxxxxx283 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
10 VU THI HOA 091xxxx932 SN28xxxxxxxxx841 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
11 TRAN THI BICH LIEN 097xxxx817 SN28xxxxxxxxx50 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
12 NGUYEN HUONG GIANG 091xxxx869 SN28xxxxxxxxx172 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
13 NGUYEN THI MUOI 094xxxx000 SN28xxxxxxxxx276 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
14 LAI QUANG NAM 036xxxx301 SN28xxxxxxxxx88 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
15 TRAN THI THUY 032xxxx930 SN28xxxxxxxxx772 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
16 PHAM VAN LUONG 096xxxx640 SN28xxxxxxxxx667 Giải nhì - Robot hút bụi
17 NGUYEN VAN KHOI 098xxxx099 SN28xxxxxxxxx12 Giải nhì - Robot hút bụi
18 NGUYEN THU HIEN 094xxxx819 SN28xxxxxxxxx667 Giải nhì - Robot hút bụi
19 NGUYEN VU THUY TIEN 070xxxx297 SN28xxxxxxxxx107 Giải nhì - Robot hút bụi
20 NGUYEN THI KIM OANH 097xxxx999 SN28xxxxxxxxx067 Giải nhì - Robot hút bụi
21 DAO DUY HIEN 091xxxx921 SN28xxxxxxxxx852 Giải nhì - Robot hút bụi
22 HO KIM QUY 036xxxx532 SN28xxxxxxxxx71 Giải nhì - Robot hút bụi
23 DUONG VAN NHAT 035xxxx833 SN28xxxxxxxxx34 Giải nhì - Robot hút bụi
24 VU THUY LAN 097xxxx888 SN28xxxxxxxxx588 Giải nhì - Robot hút bụi
25 DO THI THUY 037xxxx768 SN28xxxxxxxxx34 Giải nhì - Robot hút bụi
26 NGUYEN TIEN SY 098xxxx626 SN28xxxxxxxxx351 Giải nhất - Ipad Pro
27 PHI VAN HUNG 085xxxx833 SN28xxxxxxxxx523 Giải nhất - Ipad Pro
28 PHAM QUANG DUC 039xxxx492 SN28xxxxxxxxx658 Giải đặc biệt - Hoa Thịnh Vượng bằng Vàng
STT Họ và tên Số điện thoại Mã số dự thưởng Giải thưởng
1 LA THI ANH DIEU 090xxxx060 SN28xxxxxxxxx013 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
2 DO THI NGUYET 091xxxx904 SN28xxxxxxxxx977 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
3 DANG THI HUYEN TRANG 097xxxx463 SN28xxxxxxxxx60 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
4 LA THI ANH DIEU 090xxxx060 SN28xxxxxxxxx015 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
5 NGUYEN TRUONG PHU 096xxxx493 SN28xxxxxxxxx28 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
6 TRAN THANH VU 093xxxx228 SN28xxxxxxxxx256 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
7 NGUYEN THI THAO 090xxxx790 SN28xxxxxxxxx268 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
8 NGUYEN THI HOA 091xxxx889 SN28xxxxxxxxx09 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
9 NGUYEN THI HUONG HUYEN 097xxxx481 SN28xxxxxxxxx417 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
10 BUI THI MUNG 093xxxx868 SN28xxxxxxxxx988 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
11 LE DUC CHUNG 091xxxx422 SN28xxxxxxxxx684 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
12 DOAN XA QUANG 098xxxx618 SN28xxxxxxxxx49 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
13 PHAM THI HUONG 098xxxx008 SN28xxxxxxxxx528 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
14 KHU THI BICH HA 091xxxx934 SN28xxxxxxxxx558 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
15 NGUYEN THI DUYEN 058xxxx962 SN28xxxxxxxxx85 Giải ba - Máy Lọc Không Khí
16 DANG NAM HUNG 094xxxx000 SN28xxxxxxxxx954 Giải nhì - Robot hút bụi
17 PHAM DINH NGOC 036xxxx598 SN28xxxxxxxxx44 Giải nhì - Robot hút bụi
18 LE THI HAI YEN 096xxxx702 SN28xxxxxxxxx30 Giải nhì - Robot hút bụi
19 NGUYEN THANH SU 033xxxx335 SN28xxxxxxxxx52 Giải nhì - Robot hút bụi
20 DANG THI THANH 076xxxx050 SN28xxxxxxxxx85 Giải nhì - Robot hút bụi
21 CAO TU THU 096xxxx333 SN28xxxxxxxxx158 Giải nhì - Robot hút bụi
22 PHAM VAN TUYEN 097xxxx630 SN28xxxxxxxxx953 Giải nhì - Robot hút bụi
23 LE THI LAN 082xxxx967 SN28xxxxxxxxx432 Giải nhì - Robot hút bụi
24 NGUYEN DANG THUAN 038xxxx289 SN28xxxxxxxxx87 Giải nhì - Robot hút bụi
25 LE ANH NHAN 090xxxx658 SN28xxxxxxxxx83 Giải nhì - Robot hút bụi
26 MAI THI NGOC 098xxxx475 SN28xxxxxxxxx833 Giải nhất - Ipad Pro
27 TONG MY HUYEN 086xxxx318 SN28xxxxxxxxx795 Giải nhất - Ipad Pro
28 TRAN THI THU 098xxxx793 SN28xxxxxxxxx96 Giải đặc biệt - Hoa Thịnh Vượng bằng Vàng
STT Họ và tên Số điện thoại Mã số dự thưởng Giải thưởng
01 LE THI MY HUYEN 096xxxx598 xxxxx18 Sổ kiết kiệm trị giá 888.888.888 đồng

DANH SÁCH MÃ QUAY THƯỞNG HỢP LỆ : ĐỢT 1 ĐỢT 2 ĐỢT 3 ĐỢT 4 ĐỢT CUỐI