XÁC THỰC THƯ BẢO LÃNH DO VPBANK PHÁT HÀNH

Xác thực
- Nhập số chứng thư bảo lãnh (MD):(cả phần chữ và số) VD: MD123456
- Nhập số phôi thư bảo lãnh (BL):(cả phần chữ và số) VD: BL123456
- Nhập mã PIN
- Nhập mã xác thực theo yêu cầu trên màn hình
- Ấn phím "Xác thực"
Chú ý : chỉ thực hiện xác thực với các bảo lãnh do VPBANK phát
kể từ ngày 06/10/2015 và còn hiệu lực.

(i) Kênh xác thực bảo lãnh online không áp dụng đối với các
Cam kết bảo lãnh mà Ngày hiệu lực, Ngày hết hạn có giá
trị phát sinh theo các sự kiện. Đối với các Cam kết bảo lãnh này,
Khách hàng vui lòng thực hiện xác thực bằng phương thức khác
theo quy định của VPBank.
(ii) Trong trường hợp nếu có sự khác biệt giữa thông tin
xác thực trên màn hình online với thông tin trên
Cam kết bảo lãnh giấy thì khách hàng vui lòng liên hệ
với VPBank để được hỗ trợ giải đáp.