Loan in support of stall owners | VPBank

Loan in support of kiosk owners

A loan at low interest rate does not require pledge of market stalls

(5,005 Cardmember Rated)

Card details

Loan in support of stall owners is unsecured loan at low interest rate for household businesses and does not require pledge of market stalls
  • Loan amount: VND 40 - 120 million

  • Loan term: 9, 12, 18, 24, 30 months

  • No market stall pledge or income proof is required

  • Extremely preferential interest rate

  • Loan disbursement within 24 hours

  • Monthly convenient installment

  • VPBank staff give advices and prepare documents at home or stores of customers

 No income proof or asset mortgage is required
- Market stall/kiosk ownership documents
- ESPECIALLY, VPBank does not retain original documents of customers and only borrows their documents for viewing or photocopying.

CommCredit chuyên biệt phục vụ Hộ Kinh doanh/Tiểu thương nên vì vậy thủ tục vay đơn giản và phù hợp nhất cho khách hàng buôn bán. Chúng tôi linh hoạt chấp nhận đa dạng các loại giấy tờ đặc thù của hoạt động kinh doanh, buôn bán. Đặc biệt, CommCredit không giữ bản gốc giấy tờ của khách hàng, chỉ mượn xem hoặc photo.
Khách hàng vẫn có thể vay theo sản phẩm Tiếp Sức Chủ Sạp nếu đang buôn bán tại sạp do Vợ/Chồng, Bố/Mẹ ruột, Con ruột, Anh/Chị/Em ruột đứng tên sở hữu. Lúc, này, khách hàng và Vợ/Chồng, Bố/Mẹ ruột, Con ruột, Anh/Chị/Em ruột sẽ đồng vay vốn tại CommCredit.
Nếu không có giấy phép kinh doanh, khách hàng có thể dùng rất nhiều các loại giấy tờ khác để thay thế như Biên lai nộp thuế khoán/Giấy sở hữu sạp/ Giấy xác nhận của Ban quản lý chợ, tổ dân phố, Ủy Ban Nhân Dân Phường, Xã…
Hộ Kinh doanh vẫn có thể vay thêm tại CommCredit khi có khoản vay tại ngân hàng/ công ty tài chính khác với điều kiện trong quá trình vay vốn không có lịch sử trả nợ xấu.
not-mobile
Chat với VPBank