Tax Plus Loan

A very accessible loan that only requires tax receipts

(5,000 Cardmember Rated)
Tax Plus Loan is the unique loan product in Vietnam to only require tax receipts
  • Loan amount: VND 50 - 175 million

  • Loan disbursement within 24 hours

  • Loan term: 18, 24, 30, 36, 48 months

  • Unsecured household business loan does not require asset mortgage or income proof

  • Monthly convenient installment

  • VPBank staff give advices and prepare documents at home or stores of customers

No income proof or asset mortgage is required
- Personal income tax receipts (lump-sum tax)
- ESPECIALLY, VPBank does not retain original documents of customers and only holds copies of such documents
CommCredit chuyên biệt phục vụ Hộ Kinh doanh/Tiểu thương nên vì vậy thủ tục vay đơn giản và phù hợp nhất cho khách hàng buôn bán. Chúng tôi linh hoạt chấp nhận đa dạng các loại giấy tờ đặc thù của hoạt động kinh doanh, buôn bán. Đặc biệt, CommCredit không giữ bản gốc giấy tờ của khách hàng, chỉ mượn xem hoặc photo.
Quý khách có thể liên hệ cơ quan thuế để xin lại xác nhận hoặc đợi đến kỳ đóng thuế tiếp theo.
Hiện tại CommCredit chưa có sản phẩm chấp nhận biên lai thuế môn bài và giá trị gia tăng. Chúng tôi sẽ có thông báo rộng rãi nếu có chính sách mới.
Nếu không có giấy phép kinh doanh, khách hàng có thể dùng rất nhiều các loại giấy tờ khác để thay thế như Biên lai nộp thuế khoán/Giấy sở hữu sạp/ Giấy xác nhận của Ban quản lý chợ, tổ dân phố, Ủy Ban Nhân Dân Phường, Xã…
Hộ Kinh doanh vẫn có thể vay thêm tại CommCredit khi có khoản vay tại ngân hàng/ công ty tài chính khác với điều kiện trong quá trình vay vốn không có lịch sử trả nợ xấu.
not-mobile
Chat với VPBank