Express loan

Simple loan application, express money receipt

(5,002 Cardmember Rated)
Unsecured express loan best suits household businesses doing business at home or their own stores
  • Loan application is extremely simple

  •  Customers can receive loan amount within 24 hours

  • VPBank staff give advices and prepare documents at home or stores of customers

  • Loan amount: VND 60 - 150 million

  • Loan term: 12, 18, 24, 30, 36, 48 months

  • Express household business loan does not require asset mortgage or income proof

  • Interest rate is extremely preferential for household businesses owning houses/stores

  • Monthly convenient installment

 No income proof or asset mortgage is required
 
- Ownership certificate for houses or land where customers do business
- ESPECIALLY, VPBank does not retain original documents of customers and only hold copies of these documents
CommCredit chuyên biệt phục vụ Hộ Kinh doanh/Tiểu thương nên vì vậy thủ tục vay đơn giản và phù hợp nhất cho khách hàng buôn bán. Chúng tôi linh hoạt chấp nhận đa dạng các loại giấy tờ đặc thù của hoạt động kinh doanh, buôn bán. Đặc biệt, CommCredit không giữ bản gốc giấy tờ của khách hàng, chỉ mượn xem hoặc photo.
Khách hàng vẫn có thể vay theo sản phẩm Tiếp Sức Chủ Sạp nếu đang buôn bán tại sạp do Vợ/Chồng, Bố/Mẹ ruột, Con ruột, Anh/Chị/Em ruột đứng tên sở hữu. Lúc, này, khách hàng và Vợ/Chồng, Bố/Mẹ ruột, Con ruột, Anh/Chị/Em ruột sẽ đồng vay vốn tại CommCredit.
Nếu không có giấy phép kinh doanh, khách hàng có thể dùng rất nhiều các loại giấy tờ khác để thay thế như Biên lai nộp thuế khoán/Giấy sở hữu sạp/ Giấy xác nhận của Ban quản lý chợ, tổ dân phố, Ủy Ban Nhân Dân Phường, Xã…
Hộ Kinh doanh vẫn có thể vay thêm tại CommCredit khi có khoản vay tại ngân hàng/ công ty tài chính khác với điều kiện trong quá trình vay vốn không có lịch sử trả nợ xấu.
not-mobile
Chat với VPBank