Loan insurance

Maximally secure borrowers and their families

(5,004 Cardmember Rated)
Loan insurance will cover outstanding balance of the loan if household business owners suffer unexpected risks such as death, accidents, etc.
 • Reduce burden on borrowers and their families
 • Premium is directly included in the loan and no extra fee is required.
 • Insurers act as household business owners to pay outstanding balance of the loan in case of:
  o Death caused by accidents or illnesses
  o Total permanent disability caused by accidents or illnesses
  o Loss

 • Easy claim procedure:
  o Contact VPBank staff for loan application
  o Contact call center 1900545415" 

All household businesses desire for loans from VPBank
- Premium is directly included in the loan and no extra fee or extra document is required.

Bảo hiểm khoản vay là bắt buộc đối với khách hàng vay tại CommCredit. Chỉ với số tiền nhỏ, bảo hiểm khoản vay mang lại sự bảo vệ to lớn cho người đi vay và gia đình trong các trường hợp rủi ro như tử vong, tai nạn, thương tật…

Quý khách không cần phải lo lắng. Phí bảo hiểm sẽ được cộng trực tiếp vào số tiền vay do CommCredit giải ngân.

Khách hàng hoặc người thân của khách hàng có thể liên hệ Nhân viên CommCredit phụ trách hồ sơ vay hoặc gọi tổng đài 1900545415 để thông báo. CommCredit sẽ hướng dẫn các thủ tục để nhận tiền bồi thường

not-mobile
Chat với VPBank