International MC2 Debit Mastercard: Easy point accumulation and gift redemption | VPBank

Thẻ ghi nợ quốc tế MC2

International MC2 Debit Mastercard (MC2 Debit)

Unlimited Cashback

(5,004 Cardmember Rated)

Details


International MC2 Debit Mastercard (MC2 Debit) is a cashback card for all spending 

 
 • CASHBACK ON ALL SPENDING up to 0.5% every month
  - 0.5%: On all transactions except advertisements and electricity/water payments
  - 0.3%: On advertisements, electricity/water payments

 
 • Discounted at thousands of partners of VPBank 
 • This card is issued in compliance with EMV standard with high level of security and a chip placed in front of the card for storage of customers' information
 • Other offers from VPBank and MasterCard
  - This card is accepted at over 24 million POSs in Vietnam and in 220 countries worldwide. Cardholders can withdraw cash at ATMs of VPBank and over 1 million ATMs worldwide with MasterCard logo.
  - Card holders are entitled to special discounts at fashion shops, restaurants, shopping centers, service centers, and many POSs in Vietnam.
  - Card holders can use features such as Internet Banking (i2b), SMS Banking, etc...
  - Primary card holders can apply for issue of 5 supplementary cards.
Customers at the age of 18 or older
Customers hold current accounts at VPBank
Account issue application (in form of VPBank)
Copy of ID card or passport (the original must be presented for comparison)

Quý khách vui lòng tham khảo biểu phí dịch vụ khách hàng cá nhân tại đây.

Việc sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế mang lại tiện lợi hơn cho Quý khách so với thẻ ghi nợ nội địa như có thể chi tiêu, rút tiền mặt tại nước ngoài, thanh toán các đơn hàng trực tuyến, các chức năng này thẻ ghi nợ nội địa không làm được.

Với mức phí thường niên thấp bên cạnh đó Quý khách còn được hưởng tích điểm đổi quà với mọi chi tiêu bằng thẻ ghi nợ quốc tế, nhân đôi điểm thưởng cho các giao dịch ngoại tệ thì thẻ MC2 Debit là một lựa chọn tốt với bạn