Banner Desktop Image

AutoLink Debit Card

Easily make all domestic transactions

(5,001 Cardmember Rated)
VPBank AutoLink Debit Card is a current card to replace cash, helping customers make payments and withdraw cash anytime at anywhere via a wide ATM network of VPBank and other banks that are members of Smartlink, VNBC and Banknet
  • Card holders deposit into their account and spend within that amount

  • Card validity: 10 years

  • Cash withdrawal limit: VND20,000,000/day; VND2,000,000/time

  • Withdraw cash at any VPBank's ATMs and banks that are members of Smartlink nationwide

  • Perform other automatic banking features at VPBank's ATMs such as: account balance inquiry, money transfer, account statement printing, inquiry of banking information, etc.

  • Deposit into account anytime at any VPBank's branches, if needed.

  • Act as an useful tool to help companies, businesses, organizations to reduce cost and time in paying salaries, bonuses, etc to their staff

  • Use Internet Banking features (i2b), SMS Banking, etc

  • Make payment at POSs and websites with Smartlink logo: thegioididong, ivivu, etc.

Customers at the age of 15 years to 18 years or older hold a current account at VPBank
ID Card/effective passport of primary card holder/supplementary card holder (copy)
Application for AutoLink card issue (in form of VPBank)
Note:
- For supplementary card holders at the age of 6 years to less than 15 years, they or their legal representatives must supply copy of birth certificate, ID card/passport/citizenship card of their legal representatives and documents showing that these representatives allow supplementary card holders to use a debit card without overdraft.

Nếu rút tiền tại ATM trong hệ thống VPBank dược miễn phí rút tiền. Nếu rút tiền tại ATM Ngân hàng khác phí rút là 3,000 VNĐ (chưa bao gồm VAT)

Nếu tài Khoản AutoLink có số dư bình quân tài khoản thanh toán nhỏ hơn 2 triệu sẽ mất phí duy trì tài khoản là 10,000 VNĐ (chưa bao gồm VAT). Nếu số dư bình quân trên tài khoản lớn hơn hoặc bằng 2 triệu ngân hàng sẽ không thu phí.

Với thẻ Autolink, bạn có thể rút tiền mặt tại hàng chục triệu ATM có dấu hiệu của Smartlink miễn phí. Bên cạnh đó quý khách có thể nộp tiền vào tài khoản/thẻ tại các cây CDM hiện đại của VPBank khi có nhu cầu.

not-mobile
Chat với VPBank