Đăng ký nhận Ưu đãi

3 + 1 =
Tính các phép tính đơn giản này và nhập kết quả vào. Ví dụ: cho 1+3, hãy nhập 4.
Hoàn phí thường niên thẻ tín dụng doanh nghiệp

Nhằm gia tăng lợi ích cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm thẻ tín dụng Doanh nghiệp của VPBank. Từ ngày 01/04/2019 đến 31/12/2019 VPBank áp dụng chương trình hoàn phí thường niên cho khách hàng mới mở thẻ.

Điều kiện:

Phát sinh tối thiểu 2 giao dịch.

Tổng giao dịch thẻ trong tháng đầu tiên đạt tối thiểu 10.000.000 VNĐ  cho thẻ Classic

Tổng giao dịch thẻ trong tháng đầu tiên đạt tối thiểu 20.000.000 VNĐ cho thẻ Platinum

Đối tượng:

Áp dụng cho thẻ chính và thẻ phụ Classic, thẻ WE plantinium

Phương thức nhận thưởng:

VPBank sẽ hoàn tiền trong vòng 60 ngày kể từ ngày doanh nghiệp đạt đủ điều kiện nhận thưởng

Ghi chú: Chương trình có thể dừng trước thời hạn khi ngân sách khuyến mãi đã sử dụng hết.

 

 

ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI?

1 + 11 =
Tính các phép tính đơn giản này và nhập kết quả vào. Ví dụ: cho 1+3, hãy nhập 4.
Chat với VPBank