Bang gia vang ngay15/08/2019 08:51

2019-08-15 08:54 -- admin
Ngày đăng: 
2019-08-15 15:51
Giá mua ( 10 chỉ): 
417 000.00
Giá bán ( 10 chỉ): 
421 000.00
Giá mua ( 5 chỉ): 
417 000.00
Giá bán ( 5 chỉ): 
421 000.00
Giá mua: 
Giá mua (VNĐ/chỉ)
Giá bán: 
Giá bán (VNĐ/chỉ)
Số bản tin: 
2
Chat với VPBank