Bang gia vang ngay14/08/2019 09:06

2019-08-14 09:08 -- admin
Ngày đăng: 
2019-08-14 16:06
Giá mua ( 10 chỉ): 
412 000.00
Giá bán ( 10 chỉ): 
416 000.00
Giá mua ( 5 chỉ): 
412 000.00
Giá bán ( 5 chỉ): 
416 000.00
Giá mua: 
Giá mua (VNĐ/chỉ)
Giá bán: 
Giá bán (VNĐ/chỉ)
Số bản tin: 
2
Chat với VPBank