Bang gia vang ngay04/12/2019 09:00

2019-12-04 09:03 -- admin
Ngày đăng: 
2019-12-04 16:00
Giá mua ( 10 chỉ): 
412 000.00
Giá bán ( 10 chỉ): 
415 000.00
Giá mua ( 5 chỉ): 
412 000.00
Giá bán ( 5 chỉ): 
415 000.00
Giá mua: 
Giá mua (VNĐ/phân)
Giá bán: 
Giá bán (VNĐ/phân)
Số bản tin: 
2
Chat với VPBank