Bang gia vang ngay02/12/2019 08:55

2019-12-02 09:01 -- admin
Ngày đăng: 
2019-12-02 15:55
Giá mua ( 10 chỉ): 
412 000.00
Giá bán ( 10 chỉ): 
414 000.00
Giá mua ( 5 chỉ): 
412 000.00
Giá bán ( 5 chỉ): 
414 000.00
Giá mua: 
Giá mua (VNĐ/phân)
Giá bán: 
Giá bán (VNĐ/phân)
Số bản tin: 
2
Chat với VPBank