Đại diện khách hàng: Ông Trần Kỳ Vũ và Tăng Thanh Hà

Đại diện khách hàng: Ông Trần Kỳ Vũ và Tăng Thanh Hà cùng TGĐ VPBank Nguyễn Hưng nâng ly khai tiệc trong Đêm tri ân

 

Chat với VPBank