Thông báo thu giữ tài sản của KH Đào Thanh Long
  • Căn cứ Nghị quyết số  42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;
  • Căn cứ Hợp đồng tín dụng số LD1724401259 ngày 01/09/2017 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) với khách hàng Đào Thanh Long và Phạm Thị Huyền Thương;
  • Căn cứ Hợp đồng thế chấp số LD1724401259 ngày 01/09/2017 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) với khách hàng Đào Thanh Long và Phạm Thị Huyền Thương.

VPBank thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản thế chấp như sau:

01 xe ô tô con, nhãn hiệu SUZUKI CIAZ, số khung K14BS139605, số máy 41S8JR102898; Giấy chứng nhận số 011510 đăng ký xe ô tô biển kiểm soát số 26A-059.20 do Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Sơn La cấp ngày 31/08/2017, thuộc quyền sở hữu, sử dụng của Ông Đào Thanh Long và bà Phạm Thị Huyền Thương.

Thời gian thực hiện thu giữ: Sau 15 ngày kể từ ngày đăng tin trên website VPBank.

Chat với VPBank