Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 24 th
‹ 300 tr 5.15 7.1 7.3 7.7
300 tr -› <1 tỉ 5.35 7.5 7.5 7.9
1 tỉ -› <5 tỉ 5.45 7.7 7.6 8.1
5 tỉ -› <10 tỉ 5.45 7.7 7.6 8.2
≥ 10 tỷ 5.45 7.8 7.65 8.2
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 14/11/2019 - 15:51
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,130
23,150
23,250
EUR 25,119
25,292
25,976
GBP 29,289
29,515
30,092
JPY 209.87
211.40
214.99
AUD 15,501
15,608
15,983
SGD 16,870
16,904
17,155
Chat với VPBank