Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 24 th
‹ 300 tr 4.5 6.7 6.8 6.9
300 tr -› <1 tỉ 4.6 6.9 7.0 7.1
1 tỉ -› <5 tỉ 4.65 6.9 7.0 7.1
5 tỉ -› <10 tỉ 4.65 7.0 7.1 7.2
≥ 10 tỷ 4.65 7.0 7.1 7.2
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 07/04/2020 - 09:06
Số bản tin: 1
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,380
23,400
23,570
EUR 24,967
25,140
25,819
GBP 28,225
28,444
29,136
JPY 211.28
212.83
218.45
AUD 14,019
14,117
14,694
SGD 16,218
16,251
16,602
Chat với VPBank