Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 36 th
‹ 100 tr 5.0 6.8 6.95 7.5
100 tr -› 500 tr 5.1 6.9 7.05 7.6
500 tr -› 5 tỉ 5.1 7.0 7.05 7.7
5 tỉ -› 10 tỉ 5.2 7.0 7.05 7.8
≥ 10 tỷ 5.2 7.0 7.05 7.8
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 19/04/2019 - 08:52
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,130
23,150
23,250
EUR 25,639
25,816
26,560
GBP 29,617
29,846
30,459
JPY 204.00
205.49
209.15
AUD 16,281
16,393
16,776
SGD 16,937
16,972
17,283
Chat với VPBank