Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 24 th
‹ 300 tr 5.2 7.3 7.35 7.8
300 tr -› <1 tỉ 5.4 7.7 7.55 8.0
1 tỉ -› <5 tỉ 5.5 7.9 7.65 8.2
5 tỉ -› <10 tỉ 5.5 7.9 7.65 8.3
≥ 10 tỷ 5.5 8.0 7.7 8.4
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 21/09/2019 - 15:56
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,140
23,160
23,260
EUR 25,136
25,310
26,025
GBP 28,496
28,716
29,234
JPY 211.82
213.37
218.09
AUD 15,358
15,465
15,950
SGD 16,566
16,599
17,119
Chat với VPBank