Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 36 th
‹ 100 tr 5.3 7.0 7.05 7.6
100 tr -› 500 tr 5.3 7.0 7.05 7.6
500 tr -› 5 tỉ 5.3 7.0 7.05 7.7
5 tỉ -› 10 tỉ 5.4 7.0 7.05 7.8
≥ 10 tỷ 5.4 7.0 7.05 7.8
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 23/02/2019 - 08:43
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,140
23,160
23,260
EUR 25,915
26,094
26,792
GBP 29,828
30,058
30,547
JPY 205.84
207.35
212.05
AUD 16,191
16,303
16,796
SGD 16,898
16,932
17,450
Chat với VPBank