Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 36 th
‹ 100 tr 5.3 7.0 7.05 7.6
100 tr -› 500 tr 5.3 7.0 7.05 7.6
500 tr -› 5 tỉ 5.3 7.0 7.05 7.7
5 tỉ -› 10 tỉ 5.4 7.0 7.05 7.8
≥ 10 tỷ 5.4 7.0 7.05 7.8
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 19/02/2019 - 08:58
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,130
23,150
23,250
EUR 25,813
25,991
26,680
GBP 29,416
29,643
30,228
JPY 206.56
208.07
211.77
AUD 16,218
16,330
16,722
SGD 16,907
16,941
17,261
Chat với VPBank