VPB - Giá vàng

E.g., 2017-10-23
Ngày đăng: 21/10/2017 - 08:15
Số bản tin: 1
Giá mua (VNĐ/chỉ)
Giá bán (VNĐ/chỉ)
Vàng SJC 9,999 (10 chỉ) 3,630,000
3,660,000
Vàng SJC 9,999 (1,2,5 chỉ) 3,630,000
3,660,000