VPB - Giá vàng

E.g., 2018-04-21
Ngày đăng: 20/04/2018 - 08:57
Số bản tin: 2
Giá mua (VNĐ/chỉ)
Giá bán (VNĐ/chỉ)
Vàng SJC 9,999 (10 chỉ) 3,670,000
3,720,000
Vàng SJC 9,999 (1,2,5 chỉ) 3,670,000
3,720,000