VPB - Giá vàng

E.g., 2018-01-23
Ngày đăng: 23/01/2018 - 09:00
Số bản tin: 1
Giá mua (VNĐ/chỉ)
Giá bán (VNĐ/chỉ)
Vàng SJC 9,999 (10 chỉ) 3,660,000
3,690,000
Vàng SJC 9,999 (1,2,5 chỉ) 3,660,000
3,690,000