VPB - Giá vàng

E.g., 2017-06-25
Ngày đăng: 24/05/2017 - 09:00
Số bản tin: 1
Giá mua (VNĐ/chỉ)
Giá bán (VNĐ/chỉ)
Vàng SJC 9,999 (10 chỉ) 3,630,000
3,660,000
Vàng SJC 9,999 (1,2,5 chỉ) 3,630,000
3,660,000