VPB - Giá vàng

E.g., 2017-08-24
Ngày đăng: 23/08/2017 - 08:45
Số bản tin: 1
Giá mua (VNĐ/chỉ)
Giá bán (VNĐ/chỉ)
Vàng SJC 9,999 (10 chỉ) 3,610,000
3,650,000
Vàng SJC 9,999 (1,2,5 chỉ) 3,610,000
3,650,000