Tỷ giá

E.g., 2017-12-18
Ngày đăng: 16/12/2017 - 09:00
Số bản tin: 1
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 22,650
22,670
22,760
EUR 26,277
26,458
26,945
GBP 29,788
30,017
30,508
CHF 22,473
22,665
23,205
JPY 197.98
199.43
204.12
AUD 17,006
17,124
17,610
CAD 17,231
17,393
17,937
SGD 16,544
16,577
17,116
THB