Tỷ giá

E.g., 2017-06-24
Ngày đăng: 23/06/2017 - 11:30
Số bản tin: 3
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 22,660
22,680
22,760
EUR 24,946
25,118
25,627
GBP 28,337
28,556
29,181
CHF 22,973
23,169
23,656
JPY 200.64
202.10
206.16
AUD 16,832
16,948
17,379
CAD 16,825
16,982
17,398
SGD 16,152
16,184
16,531
THB