Tỷ giá

E.g., 2017-08-24
Ngày đăng: 23/08/2017 - 08:45
Số bản tin: 1
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 22,670
22,690
22,770
EUR 26,285
26,466
26,972
GBP 28,589
28,810
29,433
CHF 23,007
23,202
23,691
JPY 203.71
205.20
209.32
AUD 17,592
17,713
18,147
CAD 17,682
17,847
18,271
SGD 16,470
16,503
16,854
THB