Tỷ giá

E.g., 2017-12-18
Ngày đăng: 18/12/2017 - 09:00
Số bản tin: 1
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 22,650
22,670
22,760
EUR 26,274
26,456
26,936
GBP 29,749
29,979
30,567
CHF 22,542
22,734
23,113
JPY 198.30
199.75
203.45
AUD 17,061
17,179
17,565
CAD 17,294
17,455
17,837
SGD 16,632
16,666
17,005
THB