Tỷ giá

E.g., 2017-06-25
Ngày đăng: 24/05/2017 - 09:00
Số bản tin: 1
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 22,630
22,650
22,740
EUR 24,954
25,126
25,638
GBP 28,885
29,108
29,734
CHF 22,810
23,004
23,497
JPY 199.46
200.92
205.02
AUD 16,601
16,716
17,144
CAD 16,426
16,579
16,991
SGD 16,107
16,139
16,490
THB