Tỷ giá

E.g., 2017-04-25
Ngày đăng: 24/04/2017 - 08:30
Số bản tin: 1
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 22,650
22,670
22,760
EUR 24,212
24,379
24,890
GBP 28,541
28,762
29,383
CHF 22,402
22,592
23,079
JPY 202.84
204.32
208.40
AUD 16,830
16,946
17,370
CAD 16,481
16,635
17,046
SGD 16,089
16,122
16,465
THB