Tỷ giá

E.g., 2017-10-18
Ngày đăng: 17/10/2017 - 08:45
Số bản tin: 1
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 22,660
22,680
22,760
EUR 26,349
26,531
27,014
GBP 29,578
29,806
30,388
CHF 22,890
23,085
23,459
JPY 199.28
200.74
204.44
AUD 17,507
17,628
18,014
CAD 17,775
17,941
18,324
SGD 16,575
16,608
16,949
THB