Vay
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Vay Tiêu dùng Tín chấp cá nhân
Giới thiệu chung

Đáp ứng mọi nhu cầu chi tiêu nhanh chóng, thuận tiện, không cần tài sản bảo đảm.

Đặc điểm
  • Hạn mức cho vay tối đa lên tới 10 tháng lương, không quá 500 triệu đồng.
  • Thời gian cho vay tối đa lên đến 48 tháng
  • Số tiền trả hàng tháng bằng nhau, trong đó lãi theo dư nợ giảm dần. 
  • Thủ tục cho vay đơn giản, lãi suất cạnh tranh và thời gian phê duyệt nhanh chóng.  
Thủ tục và điều kiện đăng ký
Liên hệ
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm và chương trình ưu đãi, Quý khách vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng điện thoại: 1900 545 415/ Tel: 1900 545 415.