Vay
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Thấu chi online trên tài khoản lương
Giới thiệu chung
Sản phẩm thấu chi trực tuyến dành cho KH nhận lương qua tài khoản VPBank có nhu cầu chi tiêu vượt số tiền có trong tài khoản thanh toán. Đáp ứng mọi nhu cầu chi tiêu, thuận tiện, không cần tài sản bảo đảm, giải ngân nhanh chóng.
Đặc điểm
  • Hạn mức cho vay: từ 10 đến 20 triệu đồng
  • Thời gian cho vay: 12 tháng
  • Loại tiền vay: VND
  • Phương thức trả nợ: Lãi tính trên số tiền thấu chi và số ngày thấu chi thực tế, trừ vào TK của khách hàng vào cuối tháng, gốc thu vào thời điểm kết thúc hạn mức thấu chi
Lợi ích
  • Cho phép thấu chi tín chấp không tài sản đảm bảo
  • Lãi suất cực kỳ ưu đãi
  • Giải ngân nhanh chóng vào TK lương
  • Cho phép rút tiền mặt tại quầy hoặc thấu chi tại cây ATM
Liên hệ

Để tìm hiểu thêm về sản phẩm và chương trình ưu đãi, Quý khách vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng điện thoại: 1900 545 415.