Vay
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Bảo hiểm My Life – Vững Bước Đồng Hành
Giới thiệu chung

Sẽ không bao giờ là quá sớm để bắt đầu lập kế hoạch tiết kiệm, hãy cùng Vững Bước Đồng Hành  bắt đầu tích lũy ngay từ hôm nay để biến những ước mơ của bạn thành hiện thực. 

Đặc điểm
 •  Hoàn toàn an tâm với quyền lợi bảo hiểm toàn diện đến 99 tuổi với chỉ với 12 năm đóng phí.
 •  Đều đặn nhận được các khoản tiền mặt  định kỳ mỗi 3 năm kể từ năm Hợp đồng thứ 6 cho đến trọn đời,  giúp bạn thực hiện các kết hoạch chi tiêu của mình.
 •  Nhận quyền lợi trợ cấp y tế cho mỗi ngày điều trị tại các bệnh biện của Việt Nam và nước ngoài tương đương 0,2% Số tiền bảo hiểm đến tuổi 75.
 •  Khoản bảo tức và lãi suất tính lũy hấp dẫn, giúp gia tăng khoản tiền tiết kiệm cho các kế hoạch tài chính trong tương lai.
“Vững Bước Đồng Hành” có 2 kế hoạch đáp ứng các nhu cầu khác nhau của bạn 
 
Vững bước đồng hành - An Bình                                              Vững bước đồng hành - Hưng Thịnh
 
 
Lợi ích
Quyền lợi bảo hiểm bổ trợ có thể mua kèm:
 • Quyền lợi bảo hiểm trợ cấp y tế
 • Quyền lợi bảo hiểm tai nạn cá nhân
 • Quyền lợi bảo hiểm tử kỳ
 • Quyền lợi bảo hiểm các bệnh lý nghiêm trọng 
 • Quyền lợi miễn nộp phí/miễn nộp phí đặc biệt.
 
Thủ tục và điều kiện đăng ký
 • Tuổi người tham gia: từ 0 đến 60 tuổi
 • Thời gian đáo hạn: đến năm 99 tuổi
 • Thời gian đóng phí: 12 năm