Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 36 th
‹ 100 tr 5.0 6.4 6.7 7.2
100 tr -› 500 tr 5.2 6.5 6.7 7.3
500 tr -› 5 tỉ 5.2 6.5 6.8 7.4
5 tỉ -› 10 tỉ 5.3 6.7 6.9 7.5
≥ 10 tỷ 5.3 6.7 6.9 7.5
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 17/10/2017 - 08:45
Số bản tin: 1
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 22,660
22,680
22,760
EUR 26,349
26,531
27,014
GBP 29,578
29,806
30,388
JPY 199.28
200.74
204.44
AUD 17,507
17,628
18,014
SGD 16,575
16,608
16,949