Giao dịch qua Fax

Không cần đến ngân hàng để giao dịch định kỳ phát sinh hàng tháng, hàng quý như thanh toán lương, bảo hiểm, phí, hoa hồng,…