VPBank giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng

\16:23, 18/07/2012
Thực hiện chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc giảm lãi suất cho vay bằng VND cho các khoản vay cũ của khách hàng, từ ngày 15/07/2012 Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã chính thức bắt đầu thực hiện việc giảm lãi suất đối với các khoản vay cũ xuống mức tối đa là 15%/năm. Đây là một động thái tích cực của VPBank trong việc thực hiện chủ trương của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) theo tinh thần và nội dung của hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng 6 tháng cuối năm.
Theo đó, vào ngày 14/7/2012, VPBank đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh tiến hành rà soát các khoản vay cũ, xem xét điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với các khoản nợ cũ xuống mức tối đa là 15%/năm. Và trên thực tế, chỉ trong 2 ngày đầu tiên (từ ngày 15-17/07/2012), VPBank đã thực hiện giảm lãi suất về mức tối đa 15%/năm cho gần 400 khoản vay cũ với tổng giá trị trên 460 tỷ đồng. Hiện nay các đơn vị trên toàn hệ thống VPBank vẫn đang tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết để giảm lãi suất đối với các khách hàng đang có khoản vay cũ áp dụng mức lãi suất trên 15%/năm. Dự tính tổng dư nợ tất cả các khoản vay cũ sẽ được điều chỉnh giảm lãi suất vào khoảng 10.000 tỷ đồng.
Trước khi thực hiện đợt giảm lãi suất mạnh về mức tối đa 15%/năm theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN lần này, trong thời gian 3 tháng gần đây, VPBank cũng đã áp dụng mức lãi suất thấp đối với các khoản cho vay mới đối với khách hàng thuộc đối tượng ưu tiên theo quy định của NHNN, và các khách hàng thuộc "Chương trình cho vay ưu đãi năm 2012 của VPBank" hoặc các khách hàng lớn và có uy tín của VPBank. Đặc biệt đối với nhóm khách hàng lớn và có uy tín, VPBank đã giải ngân cho vay khoảng 3.000 tỷ đồng với mức lãi suất chỉ từ 10,5-12%/năm..
Ngoài ra, trước khi có chỉ đạo của Thống đốc về việc giảm lãi suất các khoản vay cũ về mức tối đa 15%/năm, VPBank cũng đã thỏa thuận với các khách hàng để điều chỉnh giảm lãi suất cho vay của các khoản vay cũ từ mức cao và rất cao trong thời gian trước xuống mức lãi suất hợp lý hơn, từ 14 - 17%/năm. Đối với các khoản vay đã được giảm lãi suất từ các đợt trước trước, nếu lãi suất vẫn cao hơn 15%/năm thì cũng sẽ thuộc đối tượng tiếp tục được xem xét giảm lãi suất đợt này theo chỉ đạo của NHNN.
Lãnh đạo VPBank cho biết: "Với mong muốn hỗ trợ một cách tối đa và hiệu quả đối với hoạt động của khách hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, VPBank sẽ khẩn trương thực hiện theo đúng chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng một cách tối đa thông qua việc thông báo rộng rãi và tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận các thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc giảm lãi suất".