Lợi nhuận trước thuế trong 7 tháng đầu năm 2017 của VPBank đạt 4.166 tỷ đồng
Theo Báo cáo tài chính vừa công bố, tính riêng trong tháng 7, lợi nhuận của VPBank đạt gần gấp đôi so với mức bình quân 6 tháng trước đó.
VPBank vừa công bố báo cáo tài chính tháng 7, theo đó, các chỉ số đạt được đều hết sức khả quan.
Chỉ riêng tháng 7, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 903 tỷ đồng, nâng lợi nhuận lũy kế hợp nhất 7 tháng đầu năm lên 4.166 tỷ.
Như vậy, chỉ tính riêng tháng 7, lợi nhuận của VPBank đạt gần gấp đôi so với mức bình quân 6 tháng trước đó.
Tính đến ngày 31/7/2017, chỉ số tổng tài sản hợp nhất của VPBank đạt gần 254 nghìn tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tăng trưởng 13,9% và nếu tính cả phần trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu VAMC thì tín dụng tăng trưởng 13,3% so với đầu năm. Huy động vốn từ thị trường 1 là dân cư và tổ chức cũng tăng ấn tượng ở mức 12,7%. Tổng vốn chủ sở hữu cũng tăng hơn 3.000 tỷ đồng, tương đương 17,9%, so với đầu năm và đạt 20.250 tỷ đồng.
Các chỉ số kinh doanh tính tới hết tháng 7 đều khả quan, trong đó thu nhập lãi thuần tăng 41,4% so với cùng kỳ, đạt hơn 11.400 tỷ; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 90% đạt hơn 765 tỷ và hoạt động khác đạt gần 857 tỷ đồng lãi thuần, tăng 34,4% so với cùng kỳ năm 2016.
Trong 7 tháng đầu năm, VPBank đã trích lập dự phòng 4.452 tỷ đồng, tăng gần 33% so với cùng kỳ năm trước.
Lợi nhuận trước thuế của riêng ngân hàng VPBank trong 7 tháng đầu năm nay đạt 2.340 tỷ đồng, tăng hơn 1.200 tỷ đồng, tương đương 107% so với cùng kỳ.
Xét về khả năng sinh lời, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) của riêng VPBank trong 7 tháng đầu năm nay đạt mức 19,19% và ngân hàng hợp nhất là 30,47%, trong khi đến cuối tháng 6 chỉ số này ở mức lần lượt là 18,84% và 28,40%. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) của riêng ngân hàng mẹ đạt 1,54% và của ngân hàng hợp nhất là 2,36%.