Giới thiệu VPBank

Giới thiệu Quicktabs

Quy định này là văn bản có tính thực thi cao nhất trong hệ thống các văn bản về Phòng, chống rửa tiền của VPBank, đồng thời thể hiện toàn diện nhất các chính sách Phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố tại VPBank.
Chi tiết quy định 1935/2014/QĐi-HĐQT xem tại đây.

Khi nhận thấy có các sự kiện sau đây:
- Cán bộ ngân hàng có hành động nhũng nhiễu, gợi ý đưa tiền, đưa hối lộ (tuyển dụng, môi giới tuyển dụng, cho vay, …);
- Cán bộ ngân hàng tư vấn, hướng dẫn khách hàng giả mạo hồ sơ, tài liệu hoặc phương thức thực hiện hồ sơ gian lận để được vay vốn hay thiết lập các quan hệ với ngân hàng hoặc để có được các lợi ích từ ngân hàng;
- Các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, gian lận khác của cán bộ nhân viên ngân hàng, đối tác...
Hãy thông tin cho chúng tôi theo email sukientuanthu@vpbank.com.vn.

VPBank mong muốn tạo dựng niềm tin với đối tác, khách hàng, cổ đông, cũng như với các cơ quan chức năng trên cơ sở hành động phù hợp với pháp luật trong nước, pháp luật quốc tế và các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, ứng xử mà VPBank ban hành.
Các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp luôn được chúng tôi coi trọng, thực hiện bởi từng cán bộ, nhân viên hàng ngày, hàng giờ bởi vì chúng tôi hiểu rằng, Khách hàng, đối tác, các cổ đông mong muốn chúng tôi có được những thành công dựa trên các hành vi có đạo đức, phù hợp với chuẩn mực chung.

Trang