VSD cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho VPBank

Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho VPBank. Chi tiết