Công bố thông tin vv HOSE chấp thuận niêm yết cổ phiếu của VPBank

Chiều ngày 8/8, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) đã có QĐ chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu cho VPBank với mã VPB. Chi tiết