Gửi tiền - Nhận Samsung Galaxy S8
Từ 3/7/2017 đến hết 31/8/2017, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) triển khai chương trình khuyến mại “Gửi tiền - Nhận Samsung Galaxy S8” dành cho các Khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm qua ATM, CDM hoặc VPBank Online (internet banking, mobile app, mobile web). Mỗi tuần, một điện thoại Samsung Galaxy S8 và 5 giải nhất – mỗi giải trị giá 1 triệu đồng tiền mặt sẽ được trao cho các Khách hàng may mắn.
Sản phẩm áp dụng: Tiền gửi trực tuyến có kỳ hạn (loại tiền: VNĐ), bao gồm:
  • Tiết kiệm trực tuyến thường
  • Tiết kiệm gửi góp Easy Savings
Kênh gửi tiết kiệm: CDM/ATM/VPBank Online
Phạm vi áp dụng: trên toàn hệ thống VPBank
Điều kiện tham gia quay số: Khách hàng đảm bảo số tiền gửi tối thiểu và kỳ hạn tối thiểu cho chương trình quay số, cụ thể:
  • Tiết kiệm trực tuyến thường: tiền gửi từ 5 triệu trở lên với kỳ hạn tối thiểu 1 tháng
  • Tiết kiệm gửi góp Easy Savings: tiền gửi từ 2 triệu trở lên với kỳ hạn tối thiểu 6 tháng
Quy định về mã số dự thưởng:
  • Mã dự thưởng do hệ thống tự động sinh ra ngẫu nhiên ngay khi Khách hàng gửi tiền trực tuyến và đạt đủ điều kiện của chương trình, áp dụng với các tài khoản tiền gửi trực tuyến có kỳ hạn tái tục. VPBank sẽ gửi SMS và email tới Khách hàng để thông báo mã số dự thưởng.
  • Thời gian quay thưởng: VPBank tổ chức quay thưởng bằng hình thức bấm số điện tử trên máy tính. Thời gian xác định giải thưởng chậm nhất 05 ngày sau ngày cuối cùng mỗi đợt.

Địa điểm tổ chức quay thưởng: toà tháp VPBank, 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây