Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 36 th
‹ 100 tr 4.9 6.1 6.7 7.2
100 tr -› 500 tr 5.0 6.2 6.7 7.3
500 tr -› 5 tỉ 5.0 6.2 6.8 7.4
5 tỉ -› 10 tỉ 5.1 6.4 6.9 7.5
≥ 10 tỷ 5.1 6.4 6.9 7.5
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 26/09/2017 - 08:30
Số bản tin: 1
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 22,670
22,690
22,770
EUR 26,531
26,714
27,195
GBP 30,117
30,349
30,937
JPY 200.30
201.76
205.42
AUD 17,729
17,851
18,237
SGD 16,625
16,659
16,998