Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 36 th
‹ 100 tr 5.3 7.0 7.3 7.2
100 tr -› 500 tr 5.5 7.1 7.3 7.3
500 tr -› 5 tỉ 5.5 7.1 7.4 7.4
5 tỉ -› 10 tỉ 5.5 7.3 7.5 7.5
≥ 10 tỷ 5.5 7.3 7.5 7.5
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 18/01/2018 - 08:45
Số bản tin: 1
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 22,650
22,670
22,750
EUR 27,259
27,447
27,932
GBP 30,858
31,096
31,678
JPY 200.77
202.24
205.94
AUD 17,745
17,868
18,260
SGD 16,931
16,965
17,306