Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 36 th
‹ 100 tr 4.9 6.1 6.7 7.2
100 tr -› 500 tr 5.0 6.2 6.7 7.3
500 tr -› 5 tỉ 5.0 6.2 6.8 7.4
5 tỉ -› 10 tỉ 5.1 6.4 6.9 7.5
≥ 10 tỷ 5.1 6.4 6.9 7.5
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 23/09/2017 - 09:00
Số bản tin: 1
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 22,670
22,690
22,770
EUR 26,747
26,931
27,419
GBP 30,197
30,430
30,918
JPY 199.19
200.65
205.35
AUD 17,737
17,859
18,345
SGD 16,587
16,620
17,163