Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 36 th
‹ 100 tr 4.8 6.1 6.8 7.3
100 tr -› 500 tr 4.9 6.2 6.8 7.4
500 tr -› 5 tỉ 4.9 6.2 6.9 7.5
5 tỉ -› 10 tỉ 5.0 6.4 7.0 7.6
≥ 10 tỷ 5.0 6.4 7.0 7.6
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 26/07/2017 - 08:45
Số bản tin: 1
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 22,670
22,690
22,770
EUR 26,036
26,216
26,729
GBP 29,076
29,301
29,929
JPY 199.60
201.06
205.13
AUD 17,642
17,763
18,186
SGD 16,470
16,503
16,853